Hoe gaan we om met het coronavirus

Hoe gaan we om met het coronavirus

Laatste update: 22 april 2021


In de afgelopen maanden is Nederland geconfronteerd met het coronavirus.
Om u helder te informeren, hebben wij onze maatregelen en andere relevante zaken rondom de coronacrisis op een rij gezet. U vindt deze informatie via het menu aan de rechterkant.

Meer over het vaccineren leest u hier

Bezoek

Bewoners / cliënten mogen vanaf nu per dag 2x per dag 2 bezoekers ontvangen enn maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar per bezoek.

Komt u op bezoek bij een bewoner of cliënt? Dan vragen we u zich te houden aan onze bezoekregels(pdf). 

Coronavirus op de volgende afdelingen

Op dit moment is er geen coronavirus geconstateerd.

 

Bezoekregels wanneer er op een afdeling corona is

We sluiten de locatie niet voor bezoek, maar benadrukken ten zeerste dat we het u afraden om op bezoek te komen wanneer er op een afdeling bewoners wonen met corona. 

Wilt u toch graags langskomen, dan gelden de volgende regels:

  • Een bewoner mag één bezoeker per dag ontvangen.
  • Een bewoner mag maximaal drie verschillende bezoekers per week ontvangen.
  • Bezoek mag alleen op afspraak langskomen. Een afspraak kunt u maken via de receptie van de locatie.
  • Bezoek meldt zich bij de receptie. Hier vult u een formulier in. Daarna zal een medewerker u naar de afdeling begeleiden.  
  • Op de afdeling krijgt u beschermende middelen aangeboden die van toepassing zijn voor de bewoner waar u op bezoek komt.  
  • Voor bewoners met corona krijgt u volledige bescherming, dat betekent een schort, haarnetje, schoenbescherming, mondkapje en bril.  
  • Wanneer u op bezoek bent geweest op een deel van de afdeling waar bewoners zijn met corona vraag dan hulp bij uw vertrek aan een zorgmedewerker. Het is namelijk belangrijk om volgens bepaalde regels de beschermende middelen af te doen. Dit om het risico op besmetting te verkleinen.
  • Wanneer uw naaste corona heeft, raden we u sterk af om op bezoek te komen.  
    Wanneer u toch op bezoek gaat bij iemand met corona, adviseren we u de RIVM-richtlijnen te volgen en goed op u zelf te letten. U bent immers in contact geweest met een besmet persoon. 

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met onze telefonische vraagbaak:

Telefonische vraagbaak

Ons maatschappelijk werk is tussen 9.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor familie en mantelzorgers. Zij kunnen allerlei (praktische) vragen beantwoorden en u eventueel ook doorverwijzen naar andere hulpverleners.
Het telefoonnummer van de telefonische vraagbaak is: 010-4759573, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur.

Wetenschappelijk onderzoek 

Zonnehuisgroep Vlaardingen doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via fg@zgvlaardingen.nl.

Over het virus

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, volgt Zonnehuisgroep Vlaardingen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van VWS en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).
Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar www.rivm.nl