Hoe gaan we om met het coronavirus

Hoe gaan we om met het coronavirus

Laatste update: 21 januari 2021


In de afgelopen maanden is Nederland geconfronteerd met het coronavirus.
Om u helder te informeren, hebben wij onze maatregelen en andere relevante zaken rondom de coronacrisis op een rij gezet. U vindt deze informatie via het menu aan de rechterkant.

Meer over het vaccineren leest u hier

Bezoek

Update 21 januari: één bezoeker per dag
Zonnehuisgroep Vlaardingen volgt de richtlijnen van de overheid, wat betekent dat bewoners/cliënten vanaf nu één bezoeker per dag mogen ontvangen.

Komt u op bezoek bij een bewoner of cliënt? Dan vragen we u zich te houden aan onze bezoekregels(pdf). 

Geen bezoek mogelijk op de volgende afdelingen / locatie

Helaas loopt het aantal besmettingen op onze locatie Drieën-Huysen Noord, zowel onder bewoners als medewerkers, nog steeds op.
Op basis van deze uitslagen hebben we helaas een heel moeilijk besluit moeten nemen. Om te voorkomen dat het virus zich nog verder verspreid over de afdelingen, hebben we besloten dat Drieën-Huysen Noord vanaf woensdag 20 januari tijdelijk wordt gesloten voor bezoek. We gaan er nu vanuit dat de locatie voor twee weken wordt gesloten, hierna zullen we dit heroverwegen.

We begrijpen dat dit voor de bewoners en hun naasten een erg vervelende situatie is, maar alleen op deze manier kunnen we het virus onder controle krijgen en hopen we het aantal besmettingen te kunnen beperken.  

Op het moment dat er bekend is wanneer de bewoners weer bezoek kunnen ontvangen, worden de eerste contactpersonen geïnformeerd en plaatsen we dit op onze website.

De volgende afdelingen zijn gesloten voor bezoek:

Datum Gesloten afdeling    Locatie
20 januari 2021     alle afdelingen Drieën-Huysen Noord   

 

 

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met onze telefonische vraagbaak:

Telefonische vraagbaak

Ons maatschappelijk werk is tussen 9.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor familie en mantelzorgers. Zij kunnen allerlei (praktische) vragen beantwoorden en u eventueel ook doorverwijzen naar andere hulpverleners.
Het telefoonnummer van de telefonische vraagbaak is: 010-4759573, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur.

Wetenschappelijk onderzoek 

Zonnehuisgroep Vlaardingen doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via fg@zgvlaardingen.nl.

Over het virus

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, volgt Zonnehuisgroep Vlaardingen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van VWS en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).
Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar www.rivm.nl