Nieuws
Bijeenkomst Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam in Het Zonnehuis

Bijeenkomst Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam in Het Zonnehuis

maandag 7 oktober 2019

Donderdag 3 oktober 2019 vond er in Het Zonnehuis een bijeenkomst plaats van het Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam (ECNR). Het ECNR is een netwerk van in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken in de wijk en zo nodig bij de cliënt aan huis. Om van elkaar te kunnen leren en de expertise van de gespecialiseerde zorgverleners te vergroten, worden meerdere bijeenkomsten gehouden. Hierin komen verschillende en actuele thema’s aan bod.

Donderdag 3 oktober hebben verschillende paramedici van Het Zonnehuis de honneurs waargenomen en een avond georganiseerd waarbij het thema “mantelzorger” centraal stond. Hierbij waren ongeveer 60 gespecialiseerde zorgverleners aanwezig, bestaande uit: logopedisten, nazorgverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en psychologen. De avond werd door Marja Booister (hoofd behandeling) in goede banen geleid en is er gepresenteerd door Mariska Vielvoye (ergotherapeut), Christa Nanninga (fysiotherapeut) en Carolien Tettero (neuroverpleegkundige). De avond is als zeer positief ervaren.

Zonnehuisgroep Vlaardingen dankt de aanwezigen voor hun komst en tot de volgende bijeenkomst

Theme picker