Banner Esther 2 -

Kwaliteitsverslag 2019

Een van de belangrijkste zaken in 2019 was het ‘verbeterprogramma Van Basis Naar Beter,’ dat in reactie op het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werd opgesteld en uitgevoerd. Veel onderwerpen met betrekking tot kwaliteit kwamen hier in samen. Hoofdstuk 3 begint met een algemene inleiding hierover. Een ander belangrijke zaak was het vragen van externe adviezen en het bijeenbrengen van die adviezen met interne ontwikkelingen in een Organisatieontwikkeling, die begin 2020 is ingezet om te leiden tot een vernieuwing van de organisatie van de zorg en een verbetering van de multidisciplinaire samenwerking organisatiebreed.

Het Kwaliteitskader stelt dat verantwoording vooral ook per locatie plaats dient te vinden.
Wanneer er verschillen zijn tussen de locaties vermelden we dat, wanneer die er niet zijn,
vertellen we één verhaal dat voor de hele organisatie geldt.

Het Kwaliteitsverslag is opgebouwd langs de lijnen die het Kwaliteitskader aangeeft en langs de punten die in het Kwaliteitsplan 2019 als “Focus” zijn benoemd.

Download hier het kwaliteitsverslag 2019 (pdf)